Jeg har levet midt i naturen det meste af mit liv. Årstiderne og det skiftende vejrlig er en naturlig del af mine dage her i Kristianssædeskoven på Lolland, hvor jeg har boet i de sidste 30 år og det bærer mine billeder da også et umiskendeligt præg af. Jeg har i de senere år arbejdet intens på værker inspireret af de arktiske områder, med deres storslåede natur og renhed og ikke mindst med focus på dyrelivet og de mennesker der bor og færdes i disse, til tider lidt barske og ufremkommelige egne. Men jeg er samtidig bevidst om den store forandring der i disse år truer Arktis og Antarktis, har dog i mine billeder valgt at stille skarpt på stedernes karakter og på skønheden, frem for en løftet pegefinger, idet jeg formoder at vi alle er berørt af situationens alvor. Har sideløbende med mine arktiske billeder også ladet mig inspirere af Færøerne og af kunsten på de smukke øer.
finn bjarne petersen